Често задавани въпроси

Дубликат на оригинала, издаден от общината, издала първичния документ с положен печат за чужбина. Това важи за всички документи, издадени от общината.

Около 6 дена заверка в Министерството на образованието и науката и два или четири дни в КО на МВнР. Неотдавна Министерството на образованието и науката въведе нов ред за заверка на документи.Изисква се всеки лично да занесе документа си за заверка или да упълномощи служител на фирмата с нотариално заверено пълномощно.

Подписи, поставени пред Нотариус на декларации, пълномощни, протоколи и устави.
Решение за създаване на фирмата и удостоверение за актуално състояние-издадени от фирмените подразделения с оригинални подписи и мокри печати.

Препис от решението с мокри печати се заверява в Министерството на правосъдието, превежда се и се легализира в КО на МВнР.

Според Български държавен стандарт една преведена страница се състои от 1800 знака с интервали.

Сроковете зависят от вида на документите и институциите, в които трябва да се заверяват. В КО бърза поръчка се заверява за два дни, а бавната-за четири работни дни.

Новото е , че преводите се заверяват в Португалско посолство, а КО на Министерството на външните работи заверява само документите.

За редовните ни клиенти това е улеснение и предимство. За новите клиенти изискваме посещение в офиса и при редовни поръчки се прилага  изпращането по ел. поща.

За английски, немски, френски и руски език имаме преводачи с юридическо, икономическо, инженерно и медицинско образование.
Всички преводачи са високи професионалисти с богат преводачески опит и много добра езикова квалификация.