Устни преводи

Фирма „Фидес Интерконсулт” ООД извършва устни преводи на бизнес срещи, семинари, обучения и др.
Придружаване на чуждестранни гости-при бизнес срещи или туризъм.

Устни преводи при изповядване на сделки пред нотариуси.

Видове устни преводни услуги и условия за приемане на поръчките

Синхронен превод - на кабина / 10 дни предварително /
Консекутивен превод - на езиков екип по време на конференции / 7 дни предварително /
Консекутивен превод на преговори / 7 дни предварително /
Придружаване / 3 дни предварително /
За големи международни прояви / 25 дни предварително /

Заявки за устни преводи се правят в писмена форма по ел. поща и се уточняват всички подробности на проявата.

Предварително се заплаща до 50 % от предполагаемата сума в брой или по банков път.