Легализация

Нашата фирма извършва услуги по нотариална заверка на документи и легализацията им в :

     • Министерство на правосъдието на РБ 
     • Министерство на образованието и науката на РБ 
     • Министерство на здравеопазването на РБ 
     • Министерство на отбраната на РБ 
     • Министерство на културата на РБ 
     • Министерство на транспорта на РБ 
     • Министерство на земеделието и горите на РБ 
     • Дирекция на полицията на РБ 
     • ДВСК 
     • БТПП 
     • Министерство на външните работи на РБ 
     • НОИ на РБ 
     • Агенция по заетостта, Патентно ведомство и др. 
     • Светия синод 
     • БНБ

Освен това извършваме услуги по легализация на документи в консулските служби на Русия , Украйна, Гърция, Австрия, Германия, Италия, Франция, Беларус, Кипър, САЩ, Дания, Норвегия, Холандия, Белгия, и т.н.