Услуги

Преводите се извършват от квалифицирани преводачи с гарантирано високо качество на работата, професионално оформяне и бързи срокове за изпълнение.

               • документи на физически лица 
               • документи на юридически лица 
               • устни преводни услуги 
               • писмени преводни услуги  
  
Нашата фирма извършва услуги по нотариална заверка на документи и легализацията им в служби РБ.  

Извършваме услуга по полагане на Апостил в Министерство на правосъдието на РБ и Министерство на външните работи на РБ, за повече подробности вж. сайта на МВнР - www.mfa.government.bg 

Доставката можем да извършим в електронен вид, по факс, с куриер, можем да изпратим вашите документи в чужбина с избран от вас куриер за международна доставка - DHL, TNT, FedEx, Булпост и т.п