Работа

Фирма „Фидес Интерконсулт” ООД разполага с над 200 преводача, които превеждат на 34 езика.
Ние сме фирма с непрекъснато увеличаване на клиентите от различни браншове.
Ако сте  млади, владеещи чужди езици, отговорни и коректни може да станете заклет преводач към нашата фирма.
Предлагаме работа за преводачи на граждански договор за всички езици.
Необходимите документи за заклет преводач са:
- копие от документ  за владеене на езика / езикова гимназия, филология /;
- клетвена декларация по образец, заверена пред нотариус;
- удостоверение за идентичност на имената  / ако има разлика  в документите / ;
- доказан  опит като преводач;
- спесимен.

Ако вече работите като заклет преводач към друга фирма, може да се присъедините към екипа ни :
За целта е необходимо да попълните формата:

Ще отговорим само на одобрените преводачи.

Лични данни
Име*:
Телефон*:
E-mail*:
Град*:
Език/ци, на които превеждате
Първи език*:
Доказан опит*:
Втори език:
Доказан опит:
Трети език:
Доказан опит:
Допълнителна информация
Област/и, в която превеждате:
Регистриран ли сте по Булстат ( фирма ):ДаНе
Как оценявате уменията ( от 1 до 10 ):
Вашето съобщение
Съобщение / въпроси: