Полезни връзки

Министерство на външните работи
Легализира всички документи за чужбина
http://www.mfa.government.bg/
Министерство на вътрешните работи
Заверява всички документи, издадени от Районни полицейски управления, Национална следствена служба и КАТ.
http://www.mvr.bg/
Министерство на отбраната
Заверява всички документи, издадени от Военни окръжия и учебни заведения към системата на отбраната.
http://www.md.government.bg/
Министерство на финансите
Заверява всички документи, издадени от поделенията на НАП и данъчни подразделения.
http://www.minfin.bg/
Министерство на земеделието и горите
Заверява всички документи, издадени от подразделенията на Национална служба за растителна защита и на Министерството на земеделието и горите.
http://www.mzgar.government.bg/
Министерство на правосъдието
Заверява всички документи, издадени от Районни и градски съдилища, от фирмени отделения.
http://www.mjeli.government.bg/
Министерство на труда и социалната политика
Заверява всички документи, издадени от социалните служби.
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp
Министерство на образованието и науката
Заверява всички документи, издадени от училища и университети.
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/
Министерство на Здравеопазването
Заверява всички документи, издадени от болници, поликлиники и учебни заведения към Министерството на здравеопазването.
http://www.mh.government.bg/
Министерство на Транспорта и Съобщенията
Заверява всички документи, издадени от неговите подразделения и учебни заведения към Министерството на Транспорта и Съобщенията.
http://www.mtc.government.bg/
Министерство на културата
Заверява всички документи, издадени от културните институти и училищата към Министерството.
http://www.mc.government.bg/