Анкета

AНКЕТА ЗА СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ НА ФИРМА „ФИДЕС ИНТЕРКОНСУЛТ" ООД

Лични данни ( ПО-ЖЕЛАНИЕ !! )
Вие сте:
Възраст:
Образование:
Към коя групa се причислявате?:
Име:
Фирма:
От къде разбрахте за фирма Фидес Интерконсулт ООД ?
от:Рекламни табла
Радио и вестници
Интернет
приятели, роднини, познати
друго:
Откога използвате услугите на фирмата?
От:Повече от 1 година
Повече от 2 година
Не съм използвал досега
Доволни ли сте от услугите във фирмата ?
От качеството на превода:ДаНе
От бързината на изпълнение на услугата:ДаНе
От цената на услугата:ДаНе
От отношението на служителите:ДаНе
Вашите препоръки към фирмата (по отношение на работното време, отношение на служителите, качество на извършваните услуги, друго)
Вашите препоръки: